Stil života

Kako ljudi napreduju? Da li je naša okolina sigurna? Da li je naš novčani sistem pouzdan? – Šta je održivi način života?

Photo by ready made: https://www.pexels.com/photo/mobile-phone-with-green-recycling-sign-and-mesh-bag-3850512/

Šta je održivost?

Održivost nije samo apstraktan koncept, već dinamična interakcija između čovečanstva i životne sredine. Iako je sigurno zadovoljstvo uživati u lepoti prirode, održivost ide dalje od divljenja; to je posvećenost održavanju delikatne ravnoteže između naše vrste i planete.

U svojoj srži, održivost oblikuje naš napredak kako bismo zadovoljili naše trenutne potrebe, čuvajući isti potencijal za buduće generacije. Moramo da shvatimo da naše aktivnosti utiču kroz vreme i oblikuju svet koji će naša deca naslediti.

Poznato je da održivost počiva na tri stuba: društvo, životna sredina i ekonomija. Možemo da koristimo i drugačije termine: ljudi, planeta i profit. Ovi termini simbolizuju kompleksnu vezu između dobrobiti pojedinaca, zdravlja naše životne sredine i vrednosti naših ekonomskih sistema.

Photo by Ali Gündoğdu on Unsplash

Ljudi: Briga o svima

Deo ‘ljudi’ u održivosti ili u održivom načinu života odnosi se na očuvanje zdravlja i sreće društva. To znači stvaranje zajednica u kojima se svi osećaju uključeni, tretirani fer i mogu prosperirati. Da bismo bili održivi, moramo da se fokusiramo na pravednost.

Dakle, važno je da razmotrimo obrazovne, zdravstvene i socijalne sisteme. Svi bi trebalo da imaju pristup dobrom obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti. Drugim rečima, potrebne su nam jake zajednice. Kada unapredimo ove sisteme postavićemo osnovu za budućnost u kojoj svaka osoba može da odigra značajnu ulogu u poboljšanju sopstvenog života i života dugih ljudi.

Verovatno se pitate: ‘Kako ja, kao pojedinac, mogu da doprinesem ovim ciljevima?’

Hajde da počnemo sa nekoliko primera, samo kratki pregled nekih mogućnosti koje su deo održivog načina života:

 1. Prestanimo da razmenjujemo prenosive bolesti. Od obične prehlade do ozbiljnijih virusa, moramo da sprečimo širenje i preduzmemo mere opreza.
 2. Sprečimo zloupotrebu supstanci (alkohola, droga). Pomozimo sebi i drugima da budemo deo rešenja, a ne deo problema.
 3. Vozimo pažljivo. Ostanimo fokusirani i svesni svoje okoline.
Photo by Alexandre Boucher on Unsplash

Planeta: čuvari delikatne prirodne ravnoteže

Deo održivosti koji se odnosi na ‘planetu’ odnosi se na brigu o životnoj sredini i izaziva nas da razumemo da su naši resursi ograničeni i da su naši ekosistemi delikatni. Da bismo bili održivi, treba da štedimo energiju, koristimo obnovljive izvore i štitimo raznovrsnost života na Zemlji.

Korišćenje ekološki prihvatljivih tehnologija, zaustavljanje seče šuma i podrška cirkularnoj ekonomiji osiguraće da naša planeta ostane zdrava. Održivi način života podrazumeva štednju resursa i prepoznavanje da svaka pojedinačna aktivnost doprinosi celokupnom zdravlju naše okoline. Nije važno da li je u pitanju svakodnevna rutina ili pravilo kompanije; deo održivosti koji se odnosi na ‘planetu’ podstiče sve da sarađuju, da štite i obnavljaju naš prirodni svet.

Photo by David Bartus: https://www.pexels.com/photo/waterfalls-photo-602794/

Usvajanjem održivih praksi možemo da napravimo značajnu razliku u našem svakodnevnom životu. Jednostavne aktivnosti poput smanjenja otpada u domaćinstvu, podrške lokalnim biznisima i štednje vode doprinose održivijem načinu života. Dodatno, učešće u razgovorima i širenje svesti o održivosti može da inspiriše druge da se pridruže pokretu. Zajedno, možemo da stvorimo budućnost u kojoj je prioritet dobrobit ljudi, zdravlje naše planete i snaga naše ekonomije.

Nekoliko osnovnih stvari koje treba da uzmemo u obzir za ekološki prihvatljiv život:

 1. Hrana je hrana, ne otpad. Budimo dobri menadžeri u našem domaćinstvu. Pronađimo dobru namenu za ostatke hrane.
 2. Štedimo vodu i električnu energiju u našem domu. Budimo štedljivi u trošenju vrednih, ali ograničenih resursa.
 3. Koristimo više javni prevoz. Svaki automobil doprinosi zagađenju vazduha, a taj autobus će ići svakako, sa nama ili bez nas u njemu.

Profit: Pronalaženje ravnoteže za finansijski uspeh

Deo održivosti koji se odnosi na ‘profit’ ne kaže da treba da odustanemo od zarađivanja novca. Uopšteno, održivost nas izaziva da ponovo razmotrimo kako obično zarađujemo novac i da izaberemo načine koji dobro funkcionišu na duži rok umesto da samo ostvarujemo brze profite. Ona podstiče biznise da novac zarađuju etički i ekološki prihvatljivo.

Na primer, možemo da ulažemo u tehnologije koje su dobre za životnu sredinu i da podržavamo biznise koji brinu o društvu. Ove strategije podstiču ekonomski rast, ali istovremeno vode računa o vrednostima održivosti. Povezivanjem zarađivanja novca sa većim ciljevima društva i okoline postavićemo temelje za budućnost sa izbalansiranom i jakom ekonomijom.

Pogledajmo nekoliko jednostavnih koraka koje možemo razmotriti za održivo življenje:

 1. Koristimo cirkularnu ekonomiju u svom domaćinstvu.
 2. Smanjimo proizvodnju otpada.
 3. Ne treba da kupujemo stvari koje nam zaista nisu potrebne.
Photo by Borko Manigoda: https://www.pexels.com/photo/two-women-holding-paper-bags-1778412/

Kolektivna odgovornost: Oblikovanje održive budućnosti

Održivost zahteva sinergiju. Održivost najbolje funkcioniše kada se svi pridruže. Nije samo stvar jedne osobe ili jedne aktivnosti; to je timski napor.

Održiva budućnost je ona u kojoj pojedinci donose dobre odluke za svakodnevne aktivnosti, kompanije imaju prave planove, a vlade stvaraju pravila koja podstiču održivost.

Svaki pojedinac može da bira ekološki prihvatljive proizvode i da radi stvari na pravi način.

Da bismo gajili održivost kao stil života, moramo da razumemo ciljeve održivosti, održavamo svest i učinimo naše aktvinosti održive. Ovaj aktivan angažman osnažuje nas da budemo savesni građani posvećeni promovisanju razvoja i usvajanju ekološki prihvatljivih praksi.

Studija u Grčkoj istražila je prakse održivosti proučavajući održive akcije pojedinaca.

Fokus ove studije bio je na praksama održivosti, posebno proučavajući održiva ponašanja pojedinaca. Razvijen je prilagođeni upitnik i distribuiran elektronskim putem ka 500 učesnika kako bi se prikupili uvidi u njihove svakodnevne navike pri kupovini i potrošnji. Naučnici su dobili 483 odgovora i analizirali ih korišćenjem statističkih alata. Ovo istraživanje pomoglo je sa sugestijama i pružilo uvid o tome kako da se više ljudi osvesti o održivosti. Takođe, ovo istraživanje je pomoglo da se inspirišu pojedinci da donose ekološki prihvatljive izbore i stvore nove navike.

Iako je pozitivan stav prema održivosti prijavilo 60,2% ispitanika, studija je otkrila da se samo 6,4% aktivno angažuje u praksama održivog života. Primeri uključuju kupovinu organske hrane (11,8%), kupovinu polovne odeće (1,4%), recikliranje i popravku odeće (11%), korišćenje javnog prevoza (33,7%) i učešće u ekološkim volonterskim aktivnostima (12%). Ova razlika ukazuje na potencijalno neslaganje između percepcija ispitanika i stvarnih ponašanja. To može da ukazuje na nedostatak svesti o njihovim postupcima ili ograničeno razumevanje održivog života. Stoga postoji očigledna potreba za povećanjem svesti i razvojem svesti ka postizanju održivog građanstva sa održivim izborima.

Kao zaključak, održivost nije samo daleki san, to je nešto što moramo raditi od sada. Ekološki prihvatljiv način života stvoriće priču o poboljšanju koja razmišlja o tome:

 • Kako ljudi napreduju?
 • Da li je naša okolina sigurna?
 • Da li je naš novčani sistem pouzdan?

Razumevanjem veze između ljudi, planete i zarađivanja novca, započinjemo putovanje ka izgradnji pravedne, jake i održive budućnosti. Odluke koje donosimo danas su poruke za budućnost, i mi imamo moć da stvorimo svet koji će biti dobar za mnogo, mnogo godina.

Održivi proizvodi

Održivi proizvodi predstavljaju ključnu komponentu u ostvarivanju održivog načina života i poslovanja. Ovi proizvodi dizajnirani su i proizvedeni na način koji minimizuje negativan uticaj na životnu sredinu, društvo i ekonomiju. Njihova proizvodnja obično uključuje upotrebu obnovljivih resursa, smanjenje emisija štetnih gasova i toksičnih materija, kao i recikliranje ili ponovnu upotrebu materijala.

Održivi proizvodi uključuju proizvode za domaćinstvo, odeću, hranu, kozmetiku, elektroniku i još mnogo toga. Ključna karakteristika ovih proizvoda je da su napravljeni sa pažnjom prema okolini i društvenoj odgovornosti, te da pružaju korisnicima mogućnost da naprave ekološki prihvatljive izbore.

Photo by Antoni Shkraba: https://www.pexels.com/photo/sustainable-and-ecological-hygiene-products-6187617/

Prednosti korišćenja održivih proizvoda su mnogobrojne. Prvenstveno, oni pomažu u zaštiti životne sredine tako što smanjuju potrošnju resursa, emisiju štetnih gasova i količinu otpada. Takođe, ovi proizvodi često podržavaju lokalne zajednice i male proizvođače, doprinoseći ekonomskom razvoju i očuvanju kulturnog identiteta.

Kako bismo podržali održive proizvode, važno je informisati se o njihovim karakteristikama i uticaju na životnu sredinu, te donositi svesne odluke prilikom kupovine. Podržavanjem održivih proizvoda, možemo doprineti stvaranju sveta koji je harmoničan i uravnotežen, gde se briga o ljudima, planeti i prosperitetu ekonomije stapaju u jednu celinu.